கொழும்பு – மருதானை ரயில் சேவைகள் தாமதம்

கொழும்பு – மருதானை ரயில் சேவைகள் தாமதம்

கொம்பு, கோட்டை - மருதானை ரயில் நிலையங்ளுக்கு இடையில் சேவையில் ஈடுபட்ட ரயில் ஒன்று சற்று முன்னர் தடம்புரண்டதால் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.