169 கோடி ரூபாய் கழிவறை

169 கோடி ரூபாய் கழிவறை

அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா புவியீர்ப்பு விசை முற்றிலும் இல்லாத பூச்சிய புவியீர்ப்பு (Zero Gravity) கழிவறை ஒன்றை சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்பியுள்ளது. தற்போது பரிசோதனை நோக்கில் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டுள்ள இந்தக்...