கனடிய தமிழர் பேரவையின் அனுசரணையில் தமிழ்நாட்டில் 350 குடும்பங்களுக்கு உதவி

கனடிய தமிழர் பேரவையின் அனுசரணையில் தமிழ்நாட்டில் 350 குடும்பங்களுக்கு உதவி

கனடியத் தமிழர் பேரவையானது “ரைஸ் ஹியூமானிற்றி” (Rise Humanity) என்ற அமைப்பின் ஆதரவோடு இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் கடின நிலையில் வாழும் 350 குடும்பங்களுக்கு “கோவிட் -19” உணவு நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. இறுக்கமான “COVID-19” விதிமுறைகள்,...