மோடியின் அழுத்தமும் மகிந்தவின் மழுப்பலும்

மோடியின் அழுத்தமும் மகிந்தவின் மழுப்பலும்

வித்தகன் கோத்தபாய - மஹிந்த அரசாங்கம் 20ஆவது அரசியலமைப்புத்திருத்தம், 13 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஒழிப்பு, புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் என்ற மூன்று விடயங்களை முன்வைத்து சிங்கள மக்களுக்கு மூளைச்சலவை செய்து பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில்...